تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

احضارمدیران مسئول کیهان، اعتماد و اعتماد ملی

مدیران مسئول روزنامه‌های کیهان، اعتماد و اعتماد ملی به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.

به گزارش مهر، برپایه احضاریه‌هایی که برای مدیران مسئول این سه روزنامه ارسال شده است، آنها باید با دریافت احضاریه در شعبه مزبور حاضر و به سئوالات بازپرس پرونده پاسخ دهند.

اتهامات حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در این پرونده "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" و "افترا" دایر بر شکایت شاکیان خصوصی است.

همچنین بر اساس پرونده‌ای که برای الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد تشکیل شده است، اتهامات وی نیز "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" و "افترا" است. وزارت بهداشت، یکی از کارمندان وزارت علوم و مدعی العموم از شاکیان مدیر مسئول اعتماد هستند.

بر اساس این گزارش، همچنین به دنبال شکایت وزارت کشور، مدیر کل حقوقی شرکت ایران خودرو، سازمان بسیج دانشجویی، فرمانداری اسلامشهر و مدعی العموم، پرونده‌ای برای محمدجواد حق شناس، مدیر مسئول روزنامه "اعتماد ملی" تشکیل شد که وی نیز با دریافت احضاریه باید در شعبه مزبور حاضر شود.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)