تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

۱۲۰۰,۰۰۰ سال عمر هزینه تصادف‌های ایران

رييس اداره سوانح و پيشگيری از حوادث وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی ايران اعلام كرد: "سالانه در ايران يك ميليون و ‪۲۰۰‬ "هزار سال عمر براثر حوادث ترافيكی از دست می‌رود.


به گزارش ایرنا، علیرضا مغیثی در یک نشست خبری به مناسبت هفته " ايمنی راه‌ها" گفت: "اين حوادث شش هزار ميليارد تومان هزينه بدنبال دارد كه پنج درصد درآمد ناخالص ملی است".

به گفته وی ، بيش از ‪ ۴۰‬درصد از حوادث منجر به فوت ، حوادث ترافيكی و جاده‌ای است و سوختگی و سقوط به ترتيب حوادث ديگر منجر به فوت هستند.

اين مقام وزارت بهداشت با اعلام اين مطلب كه "‪ ۲۵‬درصد مرگ‌های ناشی از حوادث، مربوط به‌راكبين موتورسيكلت است"، گفت كه دربسياری موارد تنها منبع درآمد اين افراد، همان موتورسيكلت است.

مغيثی افزود: "اين حوادث برای راكبان موتورسيلكت دردناک است، چرا كه اغلب از خانواده‌های ضعيفی هستند كه معلوليت برای آنها مشكلات متعددی را به همراه می‌آورد".

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)