تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

سرکوزی و رويال به دور دوم انتخاب فرانسه راه يافتند

رای دهندگان فرانسوی با مشارکت 84 درصدی خود نيکولا سرکوزی راستگرا و سگولن رويال چپگرا را به دور دوم انتخابات رياست جمهوری فرانسه فرستادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرکوزی از مجموع آرای دور اول 30 درصد و رويال 26 درصد را حايز شدند و در روز 6 می برای احزار پست رياست جمهوری با هم رقابت خواهند کرد.

سرکوزی به هواداران شادمان خود گفت که می خواهد مردم فرانسه را در يک "رويای جديد" متحد کند.

انتخاب دو نامزد کاملا متفاوت نمايانگر شکاف بين رای دهندگان فرانسوی در دوسوی چپ و راست است.

رويال در اشاره به دو پروژه کاملا متفاوت برای جامعه فرانسه گفت که او پيشگام مردمی خواهد بود که "معتقدند می توان اصلاحات فرانسه را بدون جراحی های سخت پيش برد".

خانم رويال گفت که او به آرمانی می انديشد که در آن ارزشهای انسانی بالاتر از سهام بورس می نشيند و مردمی که می خواهند رشد دردناک ناامنی را درمان کنند.

از ميان ده نامزد ديگر، فرانسوا بايرو ميانه رو از رقابت باز ماند و در جای سوم قرار گرفت و ژان ماری لوپن نامزد راست افراطی که انتظار داشت به دور دوم راه يابد به جای چهارم قناعت کرد. باقی نامزدها بيش از 5 درصد آرا به دست نياوردند.

انتخاب رويال اسباب آسودگی بسيار برای اپوزيسيون سوسياليست شد که بيم آن داشتند که اين بار نيز به مانند سال 2002 که ليونل ژوسپن رای نياورد مورد اقبال رای دهندگان قرار نگيرند. در آن سال برتری لوپن بر نامزد سوسياليست ها همگان را دچار شگفتی کرد.

مشارکت 84 درصدی مردم فرانسه در طول 45 سال گذشته بی سابقه بوده است و تنها کمی از ميزان مشارکت مردم در انتخابات 1962 پايين تر است. موضوعی که اشتياق مردم را به داشتن نسل تازه ای از رهبران سياسی با کنار رفتن ژاک شيراک 74 ساله نشان می دهد. مردم در هوای داغ بهاری در صف های طولانی برای رای دهی منتظر ايستادند و مشکلاتی که رای گيری ماشينی داشت سبب گله و شکايت های وسيعی بود.

سرکوزی 52 ساله که وزير پيشين کشور بوده قول داده است که از سنت سياسی فرانسه فاصله بگيرد و شمار کارکنان دولت را کم کند، به محدود کردن قدرت اتحاديه ها بپردازد و اقتصاد را با کاهش ماليات ها آزاد کند.

رويال 53 ساله که اولين زن فرانسوی است که دارای بخت جدی برای رياست جمهوری می شود وزير پيشين محيط زيست بوده است. مانيفست 100 بندی او از جمله شامل هزينه های تازه در زمينه رفاه عمومی است و او قول داده است که مدل خدمات اجتماعی فرانسه را که دست و دلبازانه است حمايت کند.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)